ŠVIETIMAS

Formalusis ugdymas kiekvienos asmenybės ūgčiai

Ukmergės rajono savivaldybėje veikia 5 gimnazijos. Ukmergės mieste įsteigtos „keturmetės“ Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijos, 3 „ilgosios“ gimnazijos (Želvos, Siesikų ir Taujėnų) įsteigtos rajono pakraščio miesteliuose. Rajone veikia 2 progimnazijos (Pašilės ir „Šilo“), 7 pagrindinės mokyklos (Ukmergės Dukstynos, Užupio, Senamiesčio, Ukmergės r. Vidiškių, Deltuvos, Pabaisko ir Veprių), regioninė Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla, Balelių ir Rečionių universalūs daugiafunkciai  centrai, neformaliojo ugdymo įstaigos (Meno mokykla ir Sporto centras), Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, 7 lopšeliai-darželiai, 1 gamtos darželis – vaikų dienos priežiūros grupė„Vėjo šalies vaikai“. Kaimo vietovėse ikimokyklinio amžiaus vaikai gali ugdytis mokyklų skyriuose ar grupėse.

Dauguma Ukmergės rajono ugdymo įstaigų yra renovuotos, aprūpintos šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis.

Ugdymo įstaigos turi sėkmingą kitataučių bei gyvenusių užsienyje vaikų ugdymo,  socializacijos ir integracijos į Lietuvos gyvenimą – lietuvių kalbos mokymo, bendrųjų kompetencijų ugdymo, laisvalaikio užimtumo organizavimo, informacinės, socialinės-pedagoginės, psichologinės ir kt. pagalbos teikimo – patirtį.

Produktyvusis mokymasis ieškantiems kitokių mokymosi formų

Ukmergės rajone 9-10 klasių mokiniai turi galimybę mokytis „kitaip“. Užupio pagrindinėje mokykloje ir Siesikų gimnazijoje nuo 2015 m. diegiamas produktyvusis mokymasis – efektyvi galimybė mokiniams susipažinti su mokslu „iš kitos pusės“ ir įgytas žinias tuoj pat pritaikyti praktikoje, nes 2 dienas per savaitę mokiniai mokosi praktinio mokymosi vietose. Baigus programą įgyjamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Neformalaus vaikų švietimo įvairovė

Vaikai kviečiami dalyvauti patraukliose neformaliojo švietimo veiklose. Mieste veikia 2 neformaliojo švietimo mokyklos: Meno mokykla su Muzikos bei Dailės skyriais ir Sporto centras. Bendrojo ugdymo mokyklose organizuojama būrelių veikla. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos įgyvendinamos ne tik mokyklose, bet ir universaliuose daugiafunkciuose centruose, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centre,  Kultūros centre bei jo filialuose ir kt.

Bendrojo ugdymo mokyklose, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, steigiamos pailgintos dienos grupės.

Vasaros atostogų metu organizuojamos vaikų vasaros užimtumo stovyklos (dieninės, turistinės, stacionarios). Ypač populiari Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai priklausanti stacionari Veprių stovykla, kurioje įgyvendinamos užimtumo programos ne tik vasarą, bet ir visus metus.

Profesijos mokymasis

Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje galėsite įgyti ne tik profesiją, bet ir pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą. Čia galima mokytis apdailininko (statybininko), elektromontuotojo, virėjo, elektroninės leidybos maketuotojo, baldžiaus, automobilių mechaniko, logisto-ekspeditoriaus, dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, kelių statybos ir priežiūros darbuotojo, metalo apdirbimo staklininko, apskaitininko ir kasininko, padavėjo ir barmeno, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybių. Mokykla džiaugiasi, kad ją renkasi vis daugiau baigusių gimnazijas jaunuolių.

Suaugusiųjų švietimas

Vykdomos suaugusiųjų pradinio, vidurinio bei pagrindinio ugdymo programos.

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo, edukacinius renginius, teikia socialinę, psichologinę, specialiąją ir kt. pagalbą.

Kūno kultūra ir sportas

Rajone kūno kultūrai ir sportui skiriamas didelis dėmesys, per sportą siekiama formuoti žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyvendinti bendruomenės solidarumo, jaunimo socializacijos, neįgaliųjų socialinės integracijos idėjas.

Rajone aktyviai veikia 20 nevyriausybinių sporto organizacijų. Aukštais rezultatais džiugina sporto klubo „Vilkas“ kikboksininkai, Ukmergės dziudo klubo sportininkai, futbolininkai, žirginio bei neįgaliųjų sporto atstovai. Ukmergę garsina LMKL čempionate dalyvaujanti moterų krepšinio komanda „Vilkmergė“ bei vyrų krepšinio komanda „Olimpas“, dalyvaujanti RKL A diviziono čempionate.

Atnaujintos sporto aikštelės prie Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Taujėnų gimnazijų, taip pat Užupio, „Šilo“, Dukstynos, Vidiškių pagrindinių mokyklų. Trijuose mikrorajonuose įrengtos lauko treniruoklių aikštelės. Visiems rajono gyventojams sudarytos sąlygos naudotis Sporto centro baseino paslaugomis, stadiono baze.

Kiekvienų metų pabaigoje organizuojama Geriausiųjų rajono sportininkų apdovanojimo šventė. Jos metu pagerbiami geriausių rezultatų pasiekę Sporto centro auklėtiniai jaunių ir jaunučių grupėse, ugdytinių tėvai, nevyriausybinių sporto organizacijų nariai, treneriai, sporto mokytojai, kūno kultūros mokytojai, sportiškiausios seniūnijos.